Morgan Stanley:

Шинэ Зеландын инфляци сүүлийн 31 жилийн дээд хэмжээнд хүрч 4.40% болохоор байна. Зорилтот хэмжээ нь 1-3% хооронд байгаа боловч үүнээс хамаагүй өндөр байгаа нь сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Тиймээс шинэ зеланд доллар цаашид сулрал үзүүлэх боломжтой юм. 2-р сарын 23 өдөр болох уулзалтаар бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх магадлал өсөж байна. Гэвч үүнийг зах зээл төдийлөн эмзэг хүлээж авахгүй болов уу гэжээ.