Bank of America:

Шинэ Зеландын төв банк энэ долоо хоногт бодлогын хүүгээ 25 пунктээр нэмэгдүүлэх байх. Энэ нь санхүүгийн зах зээлээ тогтворжуулах зорилготой ч дараагийн 12 сарын хугацаанд дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай юм. Үүний сөрөг тал нь эдийн засгийн гол түнш орон болох Австралийн валютын эсрэг чангарах нөхцөл үүсгэж магадгүй юм гэжээ.

MUFG:

Шинэ Зеланд төв банк бодлогын хүүгээ өсгөж 0.50% болгох өндөр магадлалтай байна. Тэд оны эцэс гэхэд дахин нэг удаа өсгөж улмаар ирэх 6 сарын дотор багтаж бодлогын хүүг 1.00% хүргэж магадгүй юм гэжээ.

Н4 цагийн зураг дээр NZDUSD бага зэргийн өсөлт үзүүлж 0.6980 хүрсэн байдалтай байна. 10-р сарын 6 өглөө 9 цагаас гарах уулзалтыг хүлээсэн байдалтай байна.