ANZ:

5-р сарын 22 өдөр болох уулзалтаараа Шинэ Зеландын төв банк бодлогын хүүгээ нэмэх магадлал өндөр байна. Уг хурлаар 0.50%-аар нэмэглүүлж 2.00% болгох боломжтой гэж үзэж байна. Улмаар 7-р сард болох уулзалтаар 0.25% нэмэгдүүлэх боломжтой юм. Гэхдээ инфляци өссөөр байх юм бол 7-р сарын уулзалтаар дахин 0.50% нэмэгдүүлэх шаардлагатай болж магадгүй юм. Шинэ Зеландын төв банкны хувьд 2021 оны 10-р сараас эхлэн бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлсээр байгаа билээ.

rbnz cash rate cycle 17 May 2022