Шинэ Зеландын инфляци 1.4% өсөж гарлаа. Цаашид ч инфляци өсөж магадгүй төлөвтэй байна. Инфляцийг барааний нийлүүлэлтээс үүдэлтэй түр зуурын чанартай гэж үзэж байсан ч нөхцөл байдал өөр байна. Инфляцийн үзүүлж буй аюул нь Ковидоос ч илүү байж болзошгүй учир Шинэ Зеландын төв банк инфляцийн эсрэг тэмцэл явуулж бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага ургаж гарч байна