Westpac:

Түүхий эдийн ханш өсөж байгаа ба цаашид ч өсөхөөр төлөв байдл ажиглагдаж байгаа нь шинэ зеланд долларт эерэг нөлөө үзүүлж байна. Тиймээс 6-р сар гэхэд 0.7100 хүрэх магадлал нэмэгдэж байна.

UOB:

0.6840 орчмоос доош буугаагүй тохиолдолд өсөлтийн трендээ хадгалсаар байх боломжтой юм гэжээ.