Westpac:

Бид шинэ зеланд долларыг цаашид өснө гэж үзэж байгаа боловч ам.долларын чангарлаас болгоомжилж байна. Шинэ Зеландын хөдөлмөрийн зах зээл эрс сайжирсэн мэдээлэл 8-р сарын 4 өдөр гарсан билээ. Мөн Шинэ Зеландын төв банкнаас бодлогын хүүг 8-р сард нэмэгдүүлэх магадлал нэмэгдсэн гэх зэргийг тооцож үзвэл шинэ зеланд доллар магадлал нэмэгдэж байна. Гэхдээ АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн зүгээс ам.долларыг чангаруулах алхам хийж магадгүй эрсдэлтэй байна гэжээ.

Өдрийн зураг дээр 0.7000 эхлэлтэй дэмжих бүсэд тогтвортой байсан ч сүүлийн 3 өдөр өсөлт үзүүлж 0.7060 орчимд 200МА ногоон дундажийг шалгаад байгаа билээ. Хэрэв өсөлт гарвал 0.7300 орчимд байх өмнөх оройг шалгаж болох ба уналт үүсвэл 0.6880 доош lower low хийж болох юм