MUFG:

АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн бодлогыг харвал бодлогын хүүг улам нэмэгдүүлж ам.долларыг чангалах гэж байна гэсэн айдсыг дарах зорилгоор тус байгууллагаас хийсэн тайвшруулах тайлбарууд болон Шинэ Зеландын төв банкны шинэ зеланд доллар долларыг чангаруулах оролдлогын дүнд NZDUSD өсөлт үзүүлж 0.7315-0.7400 хооронд байгаа хүчтэй хамгаалах бүсийг шалгаж болно. Унасан тохиолдолд 0.6930 орчимд байх өмнөх ёроолыг шалгаж болох юм гэжээ