• 9 сар 27, 2021

Gоldman Sachs:

Өсөлтийн зах зээлд шилжиж байгаатай холбоотойгоор газрын тос ирэх онд илүү өндөр ханштай болно. Брент маркын газрын тосны ирэх оны ханшийн таамагийг бид баррель тутамд 80 ам.доллар ббайсныг 90 ам.доллар болгон дээшлүүлж байна. Хэдийгээр бид газрын тосыг өснө гэж харж байгаа ч дэлхийн эрэл нийлүүлэлтийн зөрүү таамаглаж байснаас их байгааг онцлох хэрэгтэй. Вирусын дельта хувилбар таамаглаж байснаас илүү хурдан хугацаанд хүчтэй нөлөө үзүүлж чадлаа гэжээ.

Сrude маркын газрын тосны сарын зураг дээр 75.00 орчимд өсөж гарч ирсэн нь 76.75 орчимд байгаа хүчтэй хамгаалах цэгт дөхөж ирсэн хэрэг боллоо. Хэрэв энэ бүсийг сэтлэн гарвал 80 орчимд байх дараагийн хамгаалах бүсэд хүрч болох юм.