• 1 сар 7, 2022

Ливи улсын Libya National Oil компанийн газрын тос дамжуулах гол сувгийг засварлаж ашиглалтад оруулснаар өдөрт 1 сая баррель газрын тос нийлүүлэх техник боломж үүсэж байна. Уг сувгийн засварын ажлыг хугацаанаас өмнө нь дуусгасан юм байна. Мөн Казахстан улсад үймээн дэгдээгчид тус улсын газрын тос нийлүүлэгч хамгийн том орд Тэнгизийн үйл ажиллагаа саатуулжээ.

Өдрийн зураг дээр газрын тос өсөлт үзүүлж 80.00 орчимд дөхөн гарч ирсэн ба трендийн шугамыг сэтлэх оролдлого хийсэн байдалтай байна.