• 10 сар 27, 2021

Дэлхийн хамгийн том газрын тос экспортлогч компанийн нэг Saudi Aramco хэлэхдээ олборлолтын нөөц боломж багасаж байгааг дурдаад энэ бол санаа тавихаар асуудал гэж онцолжээ. 2022 онд агаарын тээврийн салбарт огцом өсөлт гарвал өөрийн техник чадамжийн хэмжээнд олборлоод эрэлтийг ханган нийлүүлж чадахгүй болох юм байна. Тиймээс одооноос нийлүүлэлтийг тодорхой хэмжээнд барьж ирэх жилүүдэд гарах эрэлтэд бэлтгэл нөөцтэй байхыг чухалчилсан байна. 11-р сарын 4 өдөр болох ОПЕК+ уулзалтаар нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх ямар нэг асуудал яригдахгүй юм.

Өдрийн зураг дээр 85.00 ханшийг шалгаад бага зэрэг ухарсан байдалтай байна.

Saudi Aramco changes frequency of fuel's price review cycle - Mubasher Info