ОПЕК гишүүн орнууд үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэхийг зөвшөөрч байгаа боловч тийм техник боломж одоогоор алга байна. Европын Холбоо ОХУ-аас авах 3.2 сая/өдөр баррель газрын тосыг яаж орлуулах нь тодорохойгүй хэвээр байна. Оны эцэс эсвэл 6 сарын дотор ОХУ-аас авах газрын тосонд хориг тавьна гэдгээ мэдэгдсэн. Гэтэл ОПЕК ердөө 400 000/өдөр баррелиар нэмэгдүүлж чадахаар байна. АНУ-ын зүгээс өөрийн нөөцийг шинэчилж 60 сая баррель газрын тос худалдан авах шийдвэр гаргав. ОХУ-ын газрын тосыг Хятад, Энэтхэг худалдан авна гэдгээ илэрхийлэв.

Эдгээр мэдэгдлийн дараа 110.31 хүртэл өссөн ч 107.60 орчимд тогтворжоод байна