• 9 сар 1, 2021

Оросын эрчим хүчний сайд:

Дэлхийн газрын тосны хэрэглээ 2022 онд бүрэн сэргэх төлөвтэй байна. Одоо дэлхийн газрын тосны зах зээлийн тэнцвэрийг хадгалах нь илүү чухал байна. Эрэлтийг дагаж нийлүүлэлтээ хөдөлгөх ёстой. Дэлхийн зах зээлээс газрын тосны илүүдлийг ОПЕК амжилттай зайлуулж чадлаа. 2021 онд эрэлт өдөрт 5.8-6.0 сая баррель болж нэмэгдэнэ гэж найдаж байна. Оросын газрын тос олборлогч компаниуд нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлэхэд бэлэн байна гэжээ.

Түүнийг үг хэлсний дараа 67.00 хүртэл уналт үзүүлсэн байна