JP MORGAN:

Хэрэв ОХУ-ын газрны тосны нийлүүлэлтэд асуудал үүсэх юм бол нэг баррелийн үнэ 120.00 ам.доллар болно. ОХУ болон Украйны асуудал бүр хүндэрвэл газрын тос байгалийн хийн ханш өсөх магадлал маш их нэмэгдэнэ. ОХУ-ын нийлүүлэлт 50% буурлаа гэхэд брент маркын газрын тосны ханш 150 хүрэх боломжтой болох юм. Тиймээс ОХУ-УКрайн асуудлаа шийдвэрлэх, тус хоёр улсын эсрэг эдийн засгийн болон бусад хориг арга хэмжээ тавихдаа болгоомжтой байх хэрэгтэй. Хэрэв асуудал намжвал crude маркын газрын тос улирлын эцэс гэхэд 81 орчимд тогтворжих учиртай. 2022 оны эцэс гэхэд 86 болж өсөх магадлал илүү байна гэжээ.

russia oil