• 10 сар 11, 2021

TD :

Газрын тос болон эрчим хүчний бүтээгдэхүүнүүд өсөлт үүсгэж байгаагийн шалтгаан нь өмнөхөөс илүү хүйтэн өвөл, бага хэмжээний нөөц, нийлүүлэлтийн сувгийн бөөгнөрөл үүсгэж гацсан байдал, Ази болон Европт үүсээд байгаа эрчим хүчний хямрал, эрэлт өсөн нэмэгдэж байгаа зэрэгтэй холбоотой юм. Мөн өнгөрсөн баасан гарагт АНУ-ын ажилгүйдлийн мэдээ таамаглаж байснаас доогуур гарсан нь Холбооны нөөцийн санг чангаруулах бодлогоо эргэн харахад хүргэж улмаар тодорхой хугацаагаар хойшлуулах нөхцөл болж болохоор байна. Энэ нь ам.долларын бага зэрэг суллаж өгсөнөөр газрын тосны ханшийг өсгөж болохоор байна гэжээ.

Өдрийн зураг дээр 76.20-80.00 орчимд байгаа хүчтэй цэгийг шалгасан байдалтай байна.