• 9 сар 10, 2021

Хятадын засгийн газах анх удаа албан ёсоор газрын тосны төрийн өмчийн нөөцийг зарласан байна. Өнгөрсөн 2 жилийн дотор газрын тосны ханшийн уналтын үеэр тэд ихээхэн хэмжээний нөөц бэлдэж авснаа ийнхүү дэлгэх харуулжээ. “Манай улсын газрын тос эрчим хүчний салбарын аюулгүй байдлыг хангах, дотоодын эрэлт нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгах үүднээс бид их хэмжээний нөөц хийсэн” гэж тайлбарлажээ. Уг мэдээний дараа газрын тосны ханш унаж 67.40 хүрчээ.

Н1 цагийн зураг дээр мэдээний үеийн савалгааг харуулсан бол өдрийн зураг дээр доош чиглэлтэй туннелийн дээд ирмэгийг 50МА улаан дундажийн хамтаар шалгаад ухарсан байдалтай харагдаж байна