UBS:

Орос-Украйны дайн хөрөнгийн зах зээлд тодорхойгүй байдал үүсгэж байна. Бидний хэрэглэдэг тооцоолуур янз бүрийн хувилбар дэвшүүлж байна. 1-рт S&P500 индекс 2-р улирлын эцэс гэхэд 4800 орчимд байх боломжтой. 2-рт тодорхойгүй байдал улам нэмэгдэх юм бол 4600 ба түүнээс бага байж болно. Хэрэв нөхцөл байдал улам хүндэрч өргөн хэмжээний дайны байдал үүсэх юм бол 3800 ба түүнээс доош орж ирэх магадлалтай юм. Гэхдээ дайны асуудал зундаа багтаж дуусвал оны эцэс гэхэд хамгийн багадаа 4300 орчимд гарч ирэх боломжтой гэжээ.