Morgan Stanley:

Хөрөнгийн зах зээлд хэт уналт явагдаад байгаа. Хэрэв цаашид уналт үргэлжилбэл 3400 хүртэл унах боломжтой.

Goldman Sachs:

АНУ-ын дотоод нийт бүтээгдэхүүн буурах хандлагатай байна. Бид S&P500 индексийг оны эцэст 4700 хүрнэ гэж тооцоолж байсан ч 4300 болгон бууруулж байна. Бодлогын өндөр хүү, эдийн засгийн сул өсөлт бидний таамагт ийнхүү нөлөөлж байна. Цаашид дахин 11% уналт үзүүлж 3600 хүрэх боломжтой гэж харж байна.