Credit Suisse

S&p 500 нь өнгөрсөн долоо хоногийн баасан гарагт 4238 түвшин болох эсэргүүцлийн шугамыг давж хаагдсан. Богино хугацааны өсөлт гарах боломжтой ба дараагийн амралтын цэг 4350 орчимд байх болно.

” Аль хэдийн (range) хөдөлгөөн дээшээ задарсан ба арилжааны хэмжээ(volume), тархалтаас хархад ойрын хугацаанд өсөлт гарна гэж бодож байна .”

“Бид дараагийн эсэргүүцлийн цэгийг 4317 болгож нэмэгдүүлж байна. Дараа нь бидний зорилтот ханш бол 4350. Бидний харж байгаагаас давлаа гэж үзвэл 4353(15%-иар илүү 200 өдрийн дунджаас) цэгт хүрэх боломжтой. Гэхдээ том зургаар нь харвал илүү өндөр ч ханш харж болно.”

“дэмжлэгийн цэг эхний ээлжид 4220 дараа нь 4170-68 орчимд хамгийн тохиромжтой байх болно.”