Канад нь вирусын эсрэг амжилттай тэмцэж байгаа улсуудын нэг бөгөөд сүүлийн үеийн хувилбар болох омикроны сөрөг нөлөөг ч даван туулах чадвартай гэж үзэж байна. Мөн өвлийн хүнд хэцүү улирлыг ч амжилттай давна гэж тооцож байгаа. Вирусын заналхийллээс илүүтэйгээр инфляци илүү асуудалтай болж байгаа учир бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх чиглэлийг он гарангуут өгч магадгүй юм. Ингэснээр 3-р сараас эхлэн бодлогын хүүг шат дараатай нэмэгдүүлэх магадлал өсөж байна.

Долоо хоногийн зураг дээр харахад 1.29500 орчимд байх хүчтэй хамгаалах бүсийг 100 МА цэнхэр дундажийн хамтаар шалгасан байдалтай байна.

boc macklem