ING:

Канадын төв банк энэ лхагва гарагт бодлоогын хүүгээ нэмэгдүүлбэл USDCAD унаж 1.2400-1.2450 оричмд байгаа дэмжих бүсийг шалгах боломжтой байна. Энэ удаа бодлогын хүүш 0.25% нэмэгдүүлэх магадлал өндөр байгаа юм. Хэрэв нэмэгдүүлэх бол USDCAD өсөжлт үзүүлж 1.2650 орчимд байгаа хамгаалах бүсийг шалгах боломжтой гэжээ.