Scotia:

Канадын төв банк ирэх жилийн 2-р хагас гэхэд бодлогын хүүг 100 пунктээр буюу 1.00% нэмэгдүүлнэ гэж бид таамаглаж байна. 2023 онд дахин 100 пунктээр нэмэгдүүлнэ гэж байх. Энэ нь АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн нэмэгдүүлнэ гэж таамаглаж байгаа 75 пунктээс илүү гарахаар байна. Канадын төв банкны энэ алхам нь канад долларыг нилээд чангаруулах ба гол нөлөө нь USD, EUR , JPY эсрэг илүү мэдрэгдэх боломжтой. Ингэснээрг UDCAD ирэх жил 1.2000 орчимд байх магадлалтай юм гэжээ.

Scotia Bank - LH Group