Канадын төв банк:

Бид бодлогын хүүг ямар нэг байдлаар өөрчлөхгүй. QE бодлогыг долоо хоног бүр 2тэрбум канад долар мөн хэвээр үлдээж байна. Ханган нийлүүлэлт доголдож вирусын тархалт зогсохгүй байгаа нь дэлхийн эдийн засаг болон манай орны эдийн засагт сөрөг нөлөө үзүүлсээр байна. Дэлхийн эдийн засгийн сэргэх оролдлого 2 дахь улирлаа дараалж хийгдэж байна. Канадын төв банк 2021 оны сүүлийн хагаст эдийн засгийн дэмжих бодлогоо хүчтэйгээр үргэлжлүүлэх болно гэжээ.

Уг мэдэгдлийн үеэр USDCAD 115 орчим пипийн хүчтэй савалгаа үзүүлсэн байна.

Macklem BOC leader