JP MORGAN:

USDCAD нь 1.24000 доор байгаа цагт уналтын трендээ хагдалсаар байх болно. Уналт үргэлжилсээр аажмаар 1.2047 буюу 2011 оны 8-р сараас хойш гарсан өсөлтийн 50%-ийг, мөн 1.2060 орчимд байх 2017 оны 9-р сарын доод цэгийг 1.2000 хүрч 2021 оны 6-р сарын доод цэгийг тус тус шалгах магадлал нэмэгдэнэ. Blow-off хэлбэржилт нь 1.2782-1.2993 орчмын доор буцаж татсан тул уналт үргэжлилж дээр дурдсан цэгүүдийг шалгах магадлал өндөр болж байна гэжээ.