Швейцарийн төв банк:

Чанга франк Швейцарийн инфляцийг хязгаарлаж өгч байна. Манай улсын цалин хөлснийн системд ямар нэг өөрчлөлт гарах шинж тэмдэг байхгүй байна. Инфляци 2% ба түүнээс дээш гарах юм бол чангалах бодлого явуулахад хүрэх болно. Дэлхийн хэмжээнд ханш хэзээ тогтворжихыг хэлэхэд хэцүү ч дэлхийн эдийн засгийн сэргэлтээс шууд хамаарах нь гарцаагүй. Швейцарь франк ойрын хугацаанд тогтвортой байна. Бид ч тогтвортой байлгах тал дээр ажиллах болно. Швейцарийн төв банк криптовалютад ямар нэг хөрөнгө оруулалт хийхгүй гэжээ.

SNB Jordan