Goldman Sachs:

Хятадын дотооддоо тавьсан өрийн хэмжээ тус улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 52%-тай тэнцэж байна. 2013 онд мужуудын нийт өр 16 их наяд юань байсан бол одоогийн байдлаар 53 их наяд юань болж өсжээ. Энэ нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 52%-тай тэнцээнд зогсохгүй Хятадын засгийн газрын албаны ёсны өрийн хэмжээнээс ч илүү байгаа юм. Гэтэл эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих зорилгоор мужууд дахин бонд гаргахаар зэхэж байгаа аж. Орон нутгийн засаг захиргаа нь хүлэмжийн хийн төлөвлөгөө биелүүлэх гэж яарч байгаа, нүүрсний эрэлт нийлүүлэлт алдагдсан, эрчим хүч үйлдвэрлэхэд хэрэглэгдэж байгаа зардал өссөн ч үнийг тогтоон барьж байгаа зэрэг нь Хятад улс урьд өмнө байгаагүй эрчим хүчний хямралтай нүүр тулахад хүргэж тун болзошгүй байна.

Мөн Evergrande тэргүүтэй томоохон компаниудын асуудал босч ирсээр байгаа юм.

USDCNH долоо хоногийн зураг дээр 6.4700 орчим тогтворжсон, weekly 50МА улаан дундажийг шалгасан байдалтай байна.