Хятадын төв банк:

Хятадын юанийн ханш олон улсын зах зээлийн хуулиар зохицуулагдаж байх ёстой. Үүнийг бид хийж эхэлсэн. Хүчээр барих бодлогыг халж зах зээлийн хуулиар зохицуулагддаг болж байна. Энэ нь юанийг олон улсын төлбөр тооцоонд хэрэглэх боломжийг олгох юм гэжээ.

Энэ арга хэмжээний хүрээнд USDCNH 7.18 орчмоос унаж 6.4000 гэх хүчтэй дэмжих бүсийг шалгасан байдалтай байна. Хэрэв энэ бүсийг доошоо сэтэлбэл 6.3000 хүрч болох ба эндээс өссөн тохиолдолд 6.57 гэх өмнөх оройг шалгаж болох юм