Хятадын төв банкнаас өнөөдөр ханшийн хөдөлгөөнийг илүү хатуу хяналттай байлгана гэж мэдэгдлээ. Өдөр бүр Хятадын төв банкнаас ханшийн залруулга хийдэг билээ.

Долоо хоногийн зураг дээр даймонд хэлбэр үүсгэсэн байдалтайгаар 2020 оны 12-р сараас хойш тогтворжоод байгаа . Энэ бүсэд мөн долоо хоногийн 50МА улаан дундаж дөхөж ирээд байна. Мөн даймондын доор ягаанаар тэмдэглэсэн бүс бол олон жилийн хүчтэй support line байгаа юм.

Н4 цагийн зургаар 6.4300 эхлэлтэй дэмжих бүсэд орж ирээд байгаа юм.