LIU HE (China vice premier):

Мөнгөний бодлого нэн түрүүнд эдийн засгийг дэмжих ёстой. Шинээр зээл олголтыг аажмаар нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд ноцтой байдал үүсвэл яаралтай хүчтэй арга хэмжээ авч ажиллана. АНУ-дах Хятадын компаниудад АНУ-Хятадын хэлэлцээр эерэг нөлөө үзүүлж байна. Бид тусгай хамтын ажиллагааны хөтөлбөр боловсруулж ажиллах болно гэжээ.

USDCNH хувьд хүчтэй дэмжих шугамыг шалгасан байдалтай байгаа юм. Хэрэв эдийн засгийг дэмжинэ гэвэл экспорт голлосон үйлдвэрлэгч орны хувьд сул юань хэрэгтэй байж магадгүй юм