Хятадын төв банкны судалгааны төвийн захирал Lu Jinzhong

-Хятад улс өр зээлийн хэмжээг бууруулж инфляцийг дарахын тулд юанийг чангаруулах хэрэгтэй. Валютын ханшийн уян хатан чанарыг дээшлүүлж импортын нөлөөг нөхөхийн тулд юань зохих ёсоор үнэлэгдэх ёстой. Өмнө нь Төв банкны зүгээс сулруулах бодлого явуулж байсныг 2020 оны дундаас халж 2021 оны туршид төвийг сахисан байдалтай байна. Түүхий эдийн ханш өсөж байгаа нь юанийг өсгөх таатай боломжийг бий болгож байна гэжээ.

Өдрийн зураг дээр уналтын трендийн дагуу явж байгаа ч 6.4000 гэсэн хүчтэй дэмжих бүсэд шахагдсан байдалтай байна.