Bank of America:

АНУ-ын бондын өгөөжийн жил дундын өсөлт иенд сөрөг нөлөөтэй байж болох юм. АНУ-ын 10 жилийн хугацаат бондын өгөөж 2017 оныхтой ижил нөхцөл байдалд орох боломжтой байна. Тэгвэл USDJPY бага зэргийн өсөлт гарах магадлалыг нэмэгдүүлнэ. Мөн цар тахлын үеийн болон улирлын чанартай, улс төрийн чанартай онцлог хөдөлгөөнүүд эргэлтийн цэгийг бий болгож ам.доллар чангарч иен сулрах нөхцөлд дэмжлэг болж болох талтай. Тиймээс USDJPY өсөлт гарвал жилийн эцэс гэхэд 116.00 хүрэх магадлал нэмэгдэх юм. 115.00 орчмыг давсан тохиолдолд Японы төв банкнаас нэмэлт дэмжлэг ч үзүүлж магадгүй гэжээ.