Японы төв банкны удирдах гишүүдийн нэг Ногүчи:

Бидний дэвшүүлсэн инфляцийн 2% зорилгыг биелүүлэхд таамаглаж байснаас их хугацаа зарцуулах бололтой. гэхдээ зорилтдоо хүрэх боломжтой гэж үзсэн хэвээр байгаа. Санхүүгийн болон мөнгөний бодлогыг хослуулан тодорхой амжилтанд хүрээд байна. Мөнгөний сулруулах бодлогоос татгалзаж байгаа бусад банкны арга барил нь Японы төв банкны хувьд хэрэгжүүлэх эхний сонголт биш юм. Инфляцийн 2% зорилтыг биелүүлэхэд их хугацаа орох ч хамгийн чухал нь одоо баримталж байгаа мөнгөний сулруулах бодлогыг тууштай үргэлжлүүлэх явдал юм. Японы эдийн засгийн сэргэлтийн эрчим оны эцэс гэхэд илүү тодорхой болж вирусын дэгдэлт ч буурах гэжээ.

Ингэснээр USDJPY бага зэргийн өсөлт үзүүлж 113.55 хүрсэн нь сарын зураг дээр хүчтэй хамгаалах бүсэд ойртсон хэрэг боллоо.

New BOJ Board Member Signals He Won't Push for Extra Easing Now - Bloomberg