MUFG:

Бид usdjpy -ийн өсөлтийн сүүлийн цикл дээр ирж байж магадгүй. 2021 оны эхэнд 102.59 байсан ч хүчтэй өсөлт үзүүлж 116.30 хүрсэн билээ. Хэрэв дахин нэг цикл явж хүчтэй өсөлт үзүүлэх юм бол 117.00 орчимд байх урт хугацааны хүчтэй хамгаалах бүсийг сэтлэх оролдлого хийж магадгүй юм. 3-р сараас эхлэн АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан бодлогын хүүгээ нэмэгдүүлж магадгүй байгаа ч бондын өгөөжийн хүү өсөх нөхцөл бас тавигдаж магадгүй. Тэгвэл хөрөнгө оруулагчдын иен худалдан авах сонирхол өсөж болох юм.Бидний тооцоогоор USDJPY нь байвал зохих ханшнаас 20% илүү гараад байгаа гэжээ..