Goldman Sachs:

Бид ам.долларыг иенийн эсрэг тийм ч их чангарч чадахгүй гэж бодож байна. Гэхдээ ойрын хугацаанд бага зэргийн өсөлт үзүүлэх өндөр магадлалтай юм. Энэ өсөлт нь 116.00 дээш явахад тун хэцүү байх юм. Мөн АНУ-ын Холбооны нөөцийн сангийн мөнгөний бодлого голлох нөлөөтэй байна гэжээ.

Сарын зураг дээр 50МА улаан дундажаас болон уналтын трендийн шугамнаас ойж 114.70 орчимд байх хүчтэй хамгаалах бүсийг шалгасан байдалтай байна. Хэрэв үүнийг сэтэлж чадвал цэнхэрээр тэмдэглэсэн 116.00 бүсэд хүрэх боломжтой юм.