ING:

Өсөлт үзүүлсээр 120.00 босгыг давлаа. АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан инфляцийн эсрэг тэмцэж эхэлбэл ам.доллар улам чангарч 125.00 хүрэх боломжтой гэж харж байна. Эрчим хүчний салбар үүссэн цочрол 2023-2024 оны үед эдийн засаг таагүй нөлөө авчирч болзошгүй юм. Тиймээс ам.долларыг чангалах алхамыг зоригтой хийж магадгүй.

BofA:

Энэ оны 3-р улирал гэхэд 123.00 хүрэх магадлалтай юм. Зун эрчим хүчний импорт, их сургуулийн санхүүжилт зэргээс шалтгаалж япон иенийн нийлүүлэлт нэмэгдэж магадгүй. Мөн тус хоёр улсын төв банкуудын бодлогын зөрүү үүсэж магадгүй