MORGAN STANLEY:

Бид АНУ-ын Холбооны нөөцийн санг ирэх 5 боло 6 сард болох хурлаараа бодлогын хүүгээ 50 пунктээр нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байна. Ингэснээр ам.долларын эрэлт нэмэгдэх боломжтой юм. Мөн Европт болж буй үйл явдлын дараа еврогийн нэр хүнд амархан сэргэхгүй бөгөөд хөрөнгө оруулагчид ам.долларт илүү итгэл үзүүлэх шаардлагатай болно. Мөн иен зэрэг валют руу хийсэн хөрөнгө ам.долларт шилжих байх гэж найдаж байна. Үүний дүнд USDJPY 120.00-125.00 бүсдэр орж ирэх магадлалтай юм гэжээ