CitiFX:

Японы иенийн сулрал улам нэмэгдэх төлөвтэй байна. USDJPY дахин өсөлт үзүүлж 130.00 орчмыг сэтлэн гарч улмаар 135.00 хүрэх магадлалтай байна.Гэвч Японы Сангийн яам болон Төв банкнаас ямар нэг бодит арга хэмжээ авахгүй байх гэж таамаглаж байна. 7-р сард Японы Парламентийн дээд танхимын сонгууль болох ба энэ үеэр 140.00 ба түүнээс дээш гарах магадлалтай. Хэдийгээр иен ингэж хэт сулрах нь эдийн засагт илүү хортой гэж байгаа боловч зах зээлийн эсрэг юу хийж чадах нь тодорхойгүй байна гэжээ.

Citi Logo PNG Transparent & SVG Vector - Freebie Supply