Scotia:

АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан бондыг зах зээлд гаргах шийдвэр гаргасан болон Японы төв банкнаас ямар нэг тодорхой шийдвэр гаргаагүй инфляцийг 0% орчимд барьж байгаа зэрэг нь 2022 оны туршид иенийг сул байлгах нөхцөл болж байна. Мөн түүхий эдийн ханшийн хөдөлгөөн иенд сөргөөр нөлөөлж байгаа юм. Ирэх 2-3 сард USDJPY өсөлт үзүүлж 116.00 орчимд тогтвортой байж оны эцсээр 118.00 орчимд өсөлт үзүүлэх магадлал нэмэгдэж байна. Хэрэв уналт явбал 112.00 орчимд байгаа дэмжих бүсийг шалгаж болно гэжээ.

DOJ Settles Criminal Spoofing Charge Against Scotiabank for $60.4 Million;  CFTC Sanctions Bank of Nova Scotia $17 Million for False Statements Re:  Spoofing | John Lothian News