Goldman Sachs:

Туркын төв банк 10-р сард бодлогын хүүгээ 50 пунктээр бууруулах магадлалтай байна. Улмаар 11-р сараас эхлэн сар бүр 25 пунктээр бууруулж ирэх оны зун гэхэд 15% болгох төлөвлөгөөтэй байгаа бололтой. Тиймээс энэ пүрэв гарагт бодлогын хүүгээ 100 пунктээр бууруулж болзошгүй болжээ. Туркын ерөнхийлөгч Эрдоган бодлогын хүү бууруулж байгаа алхамаа инфляцийн эсрэг тэмцэж буй хэлбэр гэж удаа дараа тайлбарлажээ.

Уг мэдээлэл гарахтай зэрэгцэн USDTRY хүчтэй өсөлт үзүүж8,6500-аас 8.8000 хүрсэн байна