Туркын ерөнхийлөгч Эрдоган бодлогын хүүг нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргасан Туркын төв банкны ерөнхийлөгч болон дээд албан тушаалтныг зайлуулсны дараа шинэээр томилогдсон Төв банкны ерөнхийлөгчтэй уулзаж Турк улсад яагаад бодлогын хүүг доогуур байх ёстой талаар ярилцсан байна. Улмаар одоогийн бодлогын хүүг бууруулах тухай санал тохиролцсоноор турк лира унаж USDTRY хүчтэй өсөлт үзүүлсэн байна.