АНУ-ын Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Yellen:

Холбооны нөөцийн сан “зөөлөн газардалт” хийх боломжтой. Гэхдээ үүний тулд ур чадвар бас аз хэрэгтэй. Оросын газрын тосны нөөцийн багасгах ажиллагаа, газрын тосны үнэ ханшийг унагах буюу гаалийн татвар тогтоох, хориг арга хэмжээ авах зэрэг асуудлаар илтэд баримталж байгаа стратеги байхгүй. Их 7 гүрний Сангийн сайд нар инфляцийн асуудлаар сэтгэл зовниж буй нь ажиглагдаж байна гэжээ.

Холбооны нөөцийн сангийн Kashkari:

Бид Ковидын үеийнхээс илүү хүнд байдалд амархан орчихлоо. Инфляцийг бууруулахын тулд бодлогын хүүг хэд хүртэл нэмэхийг үнэхээр хэлж мэдэхгүй байна. Нийлүүлэгчийн талд Холбооны нөөцийн сан хэр удаан зосгохыг бас таашгүй гэжээ.

G7 pledges billions for Ukraine 'to get through this' | Inquirer News